Nabídka pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů

Město Bruntál, kraj Moravskoslezský

Celek se skládá s pozemků: parc.č. 1923 výměře 7669 m2, parc.č. 1922 o výměře 1384 m2, parc.č. 1918/1 o výměře 597 m2, parc.č. 1917/1 o výměře 746 m2, 1931/2 o výměře 367 m2, parc.č. 1920 o výměře 41 m2, parc.č. 1931/1 o výměře 286 m2 a parc.č. 1919 o výměře 196m2. Vše zapsané na      LV 2049, katastrální území Bruntál-město u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Bruntál.

Popis:

Jedná se o soubor pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů, nebo jiných stavebních záměrů určených k bydlení, takto jsou již pozemky vedeny v územním plánu města Bruntál.

 Příjezd k pozemkům je možný po ulici Jesenická, která ústí přímo na křižovatce s ulicemi Staroměstská (směr Jeseník) a ulicí Rýmařovská (směr Šumperk). 

Soubor sousedí s bývalým areálem Seliko, od kterého je účelově oddělen terénním zářezem a účelovou komunikací. Dále s příjezdovou komunikací Jesenická a výstavbou garáží, od kterých je soubor oddělen účelovou komunikací. Garáže pod souborem mají svažitý a kaskádovitý terén a jsou pod úrovní nabízených pozemků.

Soubor pozemků má mírně svažitý terén a je téměř volný, až na některé drobné stavby, které již nejsou využívány a z velké části jsou rozebrány.

Podél pozemků jsou inženýrské sítě, elektřina, voda, plyn a městská kanalizace vedou po hranici pozemků a napojení na tyto sítě není problémem, stačí je dovést k jednotlivým parcelám.

Soubor pozemků se nachází cca. pět minut pěší chůze od centra města, veškerá občanská vybavenost taktéž. V blízkém sousedství je městský park a koupaliště.

Kontakt

REALITY - Z1 s.r.o.
Jesenická 787/52
774 404 320