Obytný dům s administrativními prostorami 

Objekt se nachází na pozemku parc.č. 1904 o výměře 552 m2, k objektu náleží pozemky parc.č. 1911/1 o výměře 616 m2, parc.č. 1911/2 o výměře 17 m2 a parc.č. 1913/17 o výměře 500 m2. Vše zapsané na LV 2049, katastrální území Bruntál-město u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj územní pracoviště Bruntál.

 

Konstrukční řešení a technické vybavení:

Jedná se o celopodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Základy tvoří betonové pásy s izolací proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce je zděná. Střecha je mansardová, krov je dřevěný, krytinu tvoří hliníkový plech. Klempířské konstrukce jsou úplné, z pozinkovaného plechu, bez nátěru. Fasádní omítka je vápenco-cementová, obklad soklu není proveden.

Dispozice:

1.PP: chodba, schodišťový prostor, plynová kotelna, sklepní kóje jednotlivých bytů

1.NP: 2x vstup, chodba, schodišťový prostor , WC muži a ženy, kanceláře                                               

2.NP:  chodba, schodišťový prostor, bytové jednotky                                                                                                   

3. NP: chodba, schodišťový prostor, bytové jednotky                                                                                    

Podkroví: chodba, schodišťový prostor, bytové jednotky                                                                    

Půda: využita k zázemí bezdrátového internetu, možnost vytvoření další bytové jednotky

Vnitřní provedení: stropy jsou klenuté a dřevěné trámové s rovným podhledem, úpravy vnitřních povrchů jsou provedeny z hladkých dvouvrstvových omítek a keramických obkladů  na soc. zařízení. Schody jsou betonové s povrchem teraco, na podestách je dlažba. Dveře vstupní celkem třikrát jsou kovové a dřevěné prosklené s rovným podhledem, vnitřní jsou dřevěné, u vstupních dveří bytů protipožární, všechny zárubně jsou kovové s dřevěnými prahy. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy tvoří dle účelu užití místností: dlažba, teraco, PVC. Vytápění je ústřední do radiátoru ze dvou kotlů na plyn umístěných v podzemním podlaží. Elektroistalace  je provedena na jističe, kompletní rozvody proudu 220/380V. Bleskosvod je rovněž instalován. Jsou provedeny rozvody studené i teplé vody, ohřev teplé vody zajišťován plynovými bojlery umístěnými u kotlů. Vnitřní kanalizace je provedena ze všech zařizovacích předmětů. Vnitřní hygienické vybavení – v bytech jsou WC a koupelny, v administrativní části se nachází  oddělená WC pro muže a ženy. Je proveden rozvod zemního plynu ke kotlům. Ostatní vybavení – etážové hydranty, bezdrátový internet.

Administrativní část nacházející se v 1np má dvakrát vstupní dveře směrem z ulice Jesenická, kde mez touto ulicí stojí betonový plot a parkoviště plus zeleň. Nachází se zde třináct samostatných kanceláří, kuchyňka, úklidová místnost a 2x soc. zařízení. Využitelná plocha ke komerčním účelů tvoří 13x kancelář o celkové výměře 270 m2 – viz půdorys a tabulka výnosnosti. Tato část je oddělena od ubytovací části, je možno využít propojovací dveře.   

Ubytovací část domu tvoří 2. a 3. nadzemní podlaží plus podkroví. Přístup do ubytovací části domu je z ulice Chelčického samostatným vchodem, kde mezi ulicí Chelčického a domem stojí betonová zeď a předzahrádka. V 2.np se nachází byt 3+1 o výměře 141,25 m2, byt 3+1 o výměře 92,3 m2, byt 4+1 o výměře 136,4 m2, byt 2+kk o výměře 43,5 m2 a byt 1+kk o výměře 27 m2. V 3.np se naházejí byty 3+1 o výměře 141,25 m2, byt 3+1 o výměře 91,5 m2, byt 3+1 o výměře 138 m2, byt 2+kk o výměře 45,8 m2 a byt 1+kk o výměře 34,54 m2. V podkrovní části se nacházejí byty: 4+1 o výměře 107 m2, byt 3+1 o výměře 82,7 m2, byt 1+kk 28,9 m2 a byt 1+0 no velikosti 13,4 m2. Objekt tedy obsahuje celkem čtrnáct využitelných bytových jednotek k nájmu o celkové výměře 1097,54 m2. Podkroví dále umožňuje vytvoření ještě jednoho byt o dispozicích 3+1 o velikosti cca 90 m2 podlahové plochy.  Všechny byty jsou vybaveny koupelnou s WC, napojeny na rozvody teplé a studené vody, rozvody ústředního topení a elektrické energie. Vstupní dveře bytů jsou protipožární s kovovými zárubněmi,  dveře vně bytů jsou dřevěné s kovovými zárubněmi. Okna jsou dřevěná zdvojená.

Technický stav:

Objekt byl dle získaných informací postaven v roce 1910. Byl průběžně rekonstruován a modernizován, poslední velká rekonstrukce z let 1985 až 1989 se provedla na topení a části elektroinstalace. Objekt je bez statických poruch a jeho stavebně – technický stav odpovídá jeho stáří, použitým stavebním materiálům, technologickým postupům výstavby a dobré údržbě.


Kontakt

REALITY - Z1 s.r.o.
Jesenická 787/52
774 404 320