PRODEJ POZEMKŮ K VÝSTAVBĚ RD

SOUBOR POZEMKŮ URČENÝCH K BYDLENÍ V MĚSTĚ BRUNTÁL

CENA 450,-Kč ZA m2

 

 

 

 

Kontakt

REALSVIT a.s. odštěpný závod v ČR
Jesenická 787/52
774 404 320