TETRAPAK

Halový objekt parc.č. 1910/2, kompletní rekonstrukce 1995

Jedná se o nepodsklepenou třílodní halu s přístavbou,  ve východní části se nachází dvoupodlažní vestavba s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami se sprchami. Díky tomuto vybavení je objekt možno využívat k jakékoliv výrobě, jelikož splňuje požadavky HS o hygieně práce. Tento objekt je též možno vytápět, slouží k tomu 4x plynový kotel o dostatečných kapacitách.

Základ tvoří betonové pásy a patky s izolací proti vlhkosti, nosný skelet je železobetonový prefabrikovaný s plynosilikátovou vyzdívkou. Střecha je sedlová, krov z železobetonových vazníků, krytina pozinkovaný plech. Okna plastová zdvojená.

Vrata do objektu jsou kovová s výškou 3m a šíří 2,8m ve třech případech elektrická rolovací. Téměř po celé délce jsou nakládací rampy s nájezdem pro vysokozdvižné vozíky. Podlahy tvoří z 90% dlažba, dále pak teraco a beton. Stropy o výšce 6,5m tvoří dostatečný prostor. Rozvody motorového a světelného proudu (220/380V).