PRODEJ BYTOVÉHO DOMU

Obytný dům s administrativními prostorami 

Objekt se nachází na pozemku parc.č. 1904 o výměře 552 m2, k objektu náleží pozemky parc.č. 1911/1 o výměře 616 m2, parc.č. 1911/2 o výměře 17 m2 a parc.č. 1913/17 o výměře 500 m2. Vše zapsané na LV 2049, katastrální území Bruntál-město u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj územní pracoviště Bruntál.

Cena:

Prodejní cena budovy s přilehlými pozemky činí 6.500.000,00Kč

POPIS

17. 10. 2013 | Rubrika: PRODEJ BYTOVÉHO DOMU

Kontakt

REALITY - Z1 s.r.o.
Jesenická 787/52
774 404 320